Coevorder Mannenkoor (CMK) 

In het najaar van 1955 hebben een aantal Coevordenaren het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een mannenkoor.

Er bestonden in de stad natuurlijk wel een aantal koren, maar die waren kerkelijk georiënteerd. Een neutraal koor was iets nieuws. Er werd een ander repertoire ingestudeerd dat, met name in de eerste decennia van het bestaan van het CMK, voornamelijk bestond uit meer klassieke muziek.

In latere jaren is daar verandering in gekomen.

Momenteel heeft het koor een veelzijdig en gevarieerd repertoire, dat o.a. bestaat uit bewerkte popmuziek Nederlandstalig, musical, Russische muziek, negrospirituals etc. Deze combinatie van diverse stijlen maakt het zingen in een mannenkoor interessant en gezellig. 

Het Coevorder Mannenkoor is een algemeen koor met een rijke historie. In het verleden zijn er diverse concertreizen gemaakt in binnen- en buitenland. In het culturele leven van Coevorden neemt het CMK nog steeds een belangrijke plaats in. Er worden jaarlijks een aantal concerten gegeven in Coevorden en andere plaatsen. Bovendien treedt het koor waar mogelijk op bij speciale gelegenheden zoals b.v. koningsdag. 

In de loop van z’n bestaan heeft het koor diverse dirigenten gehad. Momenteel is Marco Warta de dirigent.

Vaste pianist is al meer dan 30 jaar oud Coevordenaar Tjako van Schie.

 

We repeteren op dinsdagavond in het gebouw “De Hoeksteen”  aan de Rabenhauptstraat 1 te Coevorden, van 19.30 tot 21.30 uur. 

 

Voor veel koorleden is deze repetitieavond een gezellige avond.

De omvang van het koor heeft in de afgelopen decennia nogal gefluctueerd. Veel mannen weten helaas nog steeds niet dat zingen in mannenkoorverband ook sport – ja, zelfs topsport – bedrijven is. Onder leiding van een professionele dirigent is zingen ongelooflijk goed voor lichaam en geest, en niet te vergeten  ook heel goed voor de sociale contacten.

 

Om de verenigingskas te spekken en daardoor de contributie relatief laag te kunnen houden heeft het Coevorder Mannenkoor al jarenlang in het voorjaar een acties. De z.g. potgrondverkoop is meestal halverwege maart en halverwege april wordt deze gevolgd door de  geraniumactie. Met deze extra inkomsten kunnen concerten georganiseerd worden. 

Veel Coevordenaren steunen het koor door gebruik te maken van deze acties. En natuurlijk is het koor ook dankbaar voor de donateurs en begunstigers.

Ook voor wat betreft de  public relations gaat het koor met de tijd mee. De eigen website www.coevordermannenkoor.nl geeft een goede indruk van onze activiteiten en zijn we ook op Facebook te vinden. Zo proberen we ook de gebruikers van deze media bij het Coevorder Mannenkoor te betrekken.